Regulamin "Rabaz z kodem"

Regulamin promocji "Rabat z kodem"

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji” Rabat z kodem” jest firma Frost Sylwester Mróz Radłowo 50 88-170 Pakość NIP 556-101-01-80, zwana dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Promocji obejmuje okres 01.12.2017-31.12.2017, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Informacje o Promocji „Rabat z kodem” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej rzekasnu.pl.

§ 2. Definicje

 1. Organizator –Frost Sylwester Mróz , której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja “Rabat z kodem’ - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik - przedsiębiorca, osoba fizyczna, która bierze udział w Promocji.
 5. Sklep internetowy Rzekasnu.pl - sklep internetowy udostępniający narzędzia do zarządzania firmą on­line, należący Frost Sylwester Mróz
 6. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji ‘Rabat z kodem” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.
 7. Rabat - zniżka na zakupy w serwisie rzekasnu.pl, określona procentowo. Wysokość aktualnie obowiązującego Rabatu wyświetlana jest na stronie internetowej rzekasnu.pl

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Kod rabatowy  upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na https://rzekasnu.pl/ z rabatem 30% od ceny podstawowej.
 2. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w sklepie https://rzekasnu.pl/
 3. Kod rabatowy kwotowy nie łączy się z jakimikolwiek inną ofertą promocyjną dostępną w sklepie rzekasnu.pl
 4. Kody rabatowe nie sumują się.
 5. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 6. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez właściciela sklepu internetowego rzekasnu.pl Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod  rabatowy w polu oznaczonym „Mam kod rabatowy”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Użyj” widocznym przy polu „Mam kod rabatowy”, klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulamie.
 7. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep.
 8. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://rzekasnu.pl/. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Rabat z kodem”.
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl